اختلالات وسواسی اجباری در سگها

چرا کارها را انجام می دهند ... بارها و بارها

اختلال وسواسی اجباری در سگ ها (همچنین OCD نامیده می شود) رفتار است که به نظر می رسد از زمینه، عجیب و غریب و به سمت اشیاء، به خود سگ خود و یا یک شیء بی جان مانند یک ظرف غذا، و یا چیزهای چرخ دار مانند اتومبیل، دوچرخه، یا کالسکه

OCD اغلب در سگ هایی که تحت تأثیر فشار، اضطراب، یا خسته کننده هستند، ظاهر می شود و می تواند یک تجربه بسیار مضطرب برای صاحب باشد.

این رفتارها اغلب منجر به تخریب اقلام، منازل، همسایگان عصبانی و تجاوز به ظاهر غیر قابل کنترل می شود. هضم وسواس فکری، پیوند دائمی با پاهای خود، لرزیدن در هیچ چیز، حمله به اشیای بی جان، همه نشانه های OCD هستند.

هنگامی که OCD ناشی از استرس است، مهم است که از دامپزشک خود کمک بگیرید. سگ تاکید کننده نیز یک سگ بالقوه خطرناک است. درمان دارویی در دسترس برای کمک به سگ خود را با استرس وجود دارد.

در موارد خستگی (حفر، لرزش، دمیدن تعقیب)، زمان آن است که سطح فعالیت سگ خود را تقویت کنید. یک سگ خسته سگمنت محتوا است و نه یک حیوان خانگی اجباری. بیرون بروید و بازی کنید پیاده روی های طولانی، نگاهی به سگ کوچولو مراقبت کنید، بازی را باز کنید .. این ایده را دریافت کنید. با گسترش انرژی سگ خود را در یک خیابان امن و سرگرم کننده، نه تنها اطمینان حاصل کنید که سگ شما خوشحال است، بلکه شما نیز پیوند خود را با حیوان خانگی خود را افزایش می دهد و کاهش برخی از خطرات بهداشتی مانند سوزی تصادفی (اگر سگ شما دستگاه تخریب در خانه) و چاقی.اختلال اضطراب اغلب علت OCD است. چند صاحب خانه به تخریب کامل آمده اند؟ اضطراب جدایی در اینجا توضیح داده شده است.

اختلالات اجباری همچنین می تواند بخشی از ترکیب ژنتیکی سگ شما باشد. بعضی از نژادها به این رفتارها نظیر دوبرمن، پوست خود، شبانهای آلمانی، که دم خود را تعقیب می کنند، و گوشتخواران انگلیسی Bull Terriers که عادت عجیب و غریب چسباندن سر خود را زیر اشیاء و انجماد در جای خود دارند، مستعد هستند.

عجیب، بله

مقدمه ای بر سلامت روانی سگ
آیا سگ ها دچار افسردگی می شوند؟
هنگامی که اضطراب حملات