بالا ده قفس فاحشه

حشرات نیاز به بازی روزانه در خارج از قفس خود دارند، اما معمولا زمانی که آنها بدون نظارت، زمان زیادی را صرف قفسه های خود می کنند. یک قفس بزرگ و به خوبی طراحی یک ضرورت است. برخی از ویژگی های مورد نظر عبارتند از: کف جامد و قفسه ها / بالکن ها (مش سیم روی پاها سخت است) و همچنین نردبان های ایده آل نیز هستند. قفس چند سطح خوب است، اما بسته به ترتیب سطوح، سقوط امکان پذیر است. در صورت لزوم، قفسه های اضافی را بگیرید و یا استفاده کنید.