تغذیه اسب ها FAQ FAQ Index

همه چیز درباره تغذیه اسب ها

پرسش و پاسخ

هنگامی که علف چمن خوب در دسترس نیست، یونجه مهمترین منبع تغذیه برای اسب، تسویه حساب، خر و یا موش است. گفته شده است که مراقبت از اسب و انقلاب انسانی، و توانایی انسان برای حرکت دادن تلفن همراه است. هیز از لحاظ تاریخی مهم بوده است و امروز هنوز هم ضروری است. در حالی که چمنزار ممکن است بهترین باشد، چمن زارهای ممکن است در هوای گرم، خشکسالی یا شرایط زمستان مناسب نباشد و بدان معنی است که صاحبان نیاز به تغذیه یونجه دارند.

درست نیست که فقط خوراکهای خشک را به اسب خورده نگذارید. صاحبان اسب باید در خصوص نوع و کیفیت یونانی که برای حفظ سلامتی و وضعیت اسب خود می خورند، خاص باشند.