توله سگ ها را در تابستان نگه دارید

چگونه در طول روزهای گرم تابستان داغ خود را گرم نگه دارید؟ توله سگها نمیتوانند پوست خود را از بین ببرند و خورشید بیش از حد می تواند باعث آفتاب سوختن یا حتی گرمایشی شود. در حالی که بهتر است که توله سگ خود را درون تهویه مطبوع در طول داغترین قسمت های روز حفظ کنید، برخی از بازی های آب و هوای داغ شما نیز می توانید بازی کنید. برای توله سگهایی که اغلب وقت خود را در خارج می گذرانند، گزینه های خنک سگ بسیار مهم است.

اینجا تعدادی ایده برای نحوه شروع شما موجود است.

9 راه برای نگه داشتن توله سگ داغ