غذا نباید سگ خود را تغذیه کنید

غذاهای مردم که می توانند سگ ها را سم

آیا می دانید که مردم غذا می توانند سگ خود را سم؟ آیا تا به حال سهل انگاری مواد غذایی سمی از صفحه خود را به سگ خود را درمان ویژه ای؟ به عنوان یک صاحب سگ نگهبان، برای شما مهم است که چه غذاهایی ممکن است به سگ شما آسیب برساند. به این ترتیب، شما می توانید تنها غذاهای سالم را ارائه دهید و مواد سمی را بی خطر نگه دارید.

آشپزخانه می تواند یک زمین بازی مجازی برای بینی سگ و جوانه های چشایی شما باشد. اکثر سگ ها غذا را دوست دارند و به ویژه برای غذای مردم تمایل دارند. کارشناسان سگ به دلیل پتانسیل های سمیت ، بیماری، چاقی و سلامت کلی عمومی از تغذیه سالن های سگ برای سگ ها دلسرد شده اند.

در حالی که رژیم های سالم و متعادل را می توان برای سگ هایی که از غذای انسانی آماده می شوند آماده می شود، لازم است غذاهای مناسب را تغذیه کنید. بدانید که چه غذاهایی باید اجتناب کنید تا بتوانید از مسمومیت جلوگیری کرده و سگ خود را سالم نگه دارید .

اگر مشکوک به سگ خود خوراکی سمی دارید بایستی بلافاصله به دنبال دامپزشکی بروید .