لامپ آکواریوم فلورسنت نورپردازی 7 عدد

برای نورپردازی، مقرون به صرفه و ارتقاء از NO (Normal Output) نورپردازی، خرید، مقایسه قیمت ها و خرید کیفیت بالا HO (High Output) یا PC (Power Compact) چراغهای فلورسنت. این واحدهای برتر انتخاب ایده آل برای آکواریوم های آب شیرین است که می خواهند همه چیز را به قدم زدن و حرکت به حوزه مرجان های مرجانی که نیازمند نور زیاد با شدت نیست و رشد و نمو سنگ های زنده با هم مراتع و کلسیم مفید را افزایش دهند. برخی از واحدها در نسخه های آب شیرین هستند که برای آکواریوم های کاشته ایده آل هستند.