پرورش ماهی جواهر، روبی سیچیلد، همیشرومی بیومکولاتوس

می خواهم پروژه پرورش آکواریوم؛ جواهر ماهی بهترین پدر و مادر در اطراف است