پمپ هوا آکواریوم، استفاده، اندازه مورد نیاز و تنوع موجود

با پمپ های هوا همه چیز در مورد ظرفیت است، چه بهتر در آکواریوم های جامعه کار می کند؟

در یک زمان، پمپ های هوا یک مورد اساسی برای آکواریوم بود. اگرچه این روزها کمتر مورد استفاده قرار می گیرند، یک پمپ هوا خوب هنوز هم یک آکواریوم بزرگ برای داشتن است. همه چیز از پرده حباب به فیلتر اسفنج و UGFs به دکوراسیون در حال حرکت از پمپ هوا برای کار آنها استفاده می کند. این لیست جزئیات پمپ های هوا در حال حاضر در دسترس برای آکواریوم های آب شیرین است.