چگونه یک کیت کمک های اولیه برای حیوانات خانگی خود بسازیم

یک کیت کمک های اولیه حیوان خانگی اولین گام در حال آماده شدن است که یک حادثه حیوانی اتفاق می افتد. این نیز یک سوال سخت برای پاسخ است زیرا من فکر نمی کنم یک جواب "یک اندازه همه" باشد.

در حالی که بسیاری از کیت های پیش ساخته شده وجود دارد که ممکن است برای حیوانات خانگی خریداری شوند، کیت خود را بسازند یا به یک پیش ساخته ساخته شوند ممکن است بهترین راه برای ساخت یک کیت برای سبک زندگی و نیازهای حیوان خانگی شما باشد.

با این حال، وسایل کمک های اولیه برای هر کیت ضروری است، که در اینجا لیست خواهم کرد.

من توضیح هر یک از اقلام را برای کمک به گزینه های کیت خود ارائه کرده ام. برای ساخت یک کیت کمک های اولیه برای حیوان خانگی، لطفا نکات را در پایان این پرسش های متداول مشاهده کنید.

اقلامی که در کیت اول کمک وجود دارد

سفارشی کردن یک کیت کمک های اولیه برای حیوان خانگی شما

گونه های مختلف، گروه های سنی و شیوه زندگی حیوان خانگی دارای نیازهای مختلفی هستند. به عنوان مثال، یک کیک زنبق وحشی و یا دیابت باید در صورت کاهش قند خون، شربت عسل یا شربت شراب را در نظر بگیرد. حیوانات خانگی که داروها را به طور منظم مصرف می کنند، باید روزانه دوبار مصرف داروهای جاری را انجام دهند (مطمئن شوید که Meds را بچرخانید تا اطمینان حاصل شود که آنها از بین نمی روند). یک کشور عقب یا کیت سگ شکار نیز ممکن است شامل یک شکاف متا در صورت شکستن پای باشد.

دامپزشک شما می تواند به شما کمک کند که یک کیت کمک های اولیه را برای ارزیابی نیازهای پزشکی مورد نیاز حیوان خانگی خود سفارشی کنید.

ساخت کیت کمک های اولیه به اندازه کافی نیست

خرید و یا ساخت یک کیت اولین قدم اول است، اما در مورد اورژانسی کمک زیادی نخواهد کرد اگر شما با نحوه و زمان استفاده از موارد آشنا نیستید. من به شدت توصیه می کنم هر یک از موارد زیر را در موارد اضطراری تهیه کنید:

آماده سازی در مواجهه با اضطراری آرام است و به اطمینان از سلامت و ایمنی حیوانات خانگی شما کمک می کند. بیرون بیایید