گونه گورامی

گوئریمس خانواده متنوعی از ماهی متوسط ​​تا بزرگ است. اکثر آنها می توانند در آکواریوم های محلی نگهداری شوند، اما برخی از گونه ها با دیگران خوب عمل نمی کنند، در حالی که بعضی از آنها خیلی دچار ترس و وحشت هستند که فقط با هر گونه ماهی نگهداری می شوند. این مرجع، ویژگی های اساسی گونه های محبوب گورامی را پوشش می دهد، بنابراین شما می توانید در نظر بگیرید که کدام یک مناسب شما مناسب است. پیوندهای درون هر گونه به مشخصات دقیق آن ماهی خاص میروند.