گونه گونه های دریایی مشخصات

اطلاعات در مورد مراقبت از دریاها، شناسایی و بیشتر

بیش از 30 مارماهی شناخته شده از نوع نژاد هیپوکامپ وجود دارد که در آبهای گرمسیری، مناطق گرمسیری و معتدل در سراسر جهان ساکن هستند، اما فقط تعداد انگشت شماری از این گونه ها در تجارت آکواریوم مواجه می شوند. از تعداد کمی از نمونه های وحشی و متعدد تانک که برای فروش پیدا می شود، H. kuda و erectus در بالای لیستی از شایع ترین گونه های دریایی دیده می شوند که در آکواریوم ها دیده می شود.