آرتروز در سگ ها و گربه ها

علائم، تشخیص، درمان و پیشگیری از آرتروز در سگ ها و گربه ها

یادگیری علائم آرتریت در سگ ها و گربه ها اولین گام برای به رسمیت شناختن مشکل است و کمک به حیوان خانگی خود را به راحتی در زمانی که آنها سن است. در مورد آرتروز در سگها و گربه ها اطلاعاتی از علائم، تشخیص، گزینه های درمان و راه های جلوگیری از آسیب های مفصلی بیشتر، از جمله حفظ وزن سالم حیوان خانگی خود را یاد بگیرید.