شناسایی پرنده: طوطی های زرد مشترک

شناسایی گونه های طوطی زرد

هنگامی که بسیاری از مردم به پرندگان زرد فکر می کنند، قارچ ها به طور خودکار به ذهن می آیند - با این حال، انواع بسیاری از گونه های طوطی زیبا وجود دارد که همچنین پرهای به طور عمده پرتقال وجود دارد. از این گونه های بسیاری، تنها تعداد کمی از آنها معمولا به عنوان حیوانات خانگی نگهداری می شوند، بنابراین شناسایی آنها به طور معمول یک نسیم است. اطلاعات و عکس های زیر را برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این طوطی های زرد محبوب ببینید. اگر تلاش ناموفق برای شناسایی یک پرنده زرد که مشاهده کرده اید، پس از آن اطلاعات موجود در اینجا ممکن است پاسخی را که شما دنبال آن هستید نگهدارید!