آمار و اطلاعات مربوط به مراقبت از میگوهای دریایی

یک نمایه برای پروفایل در میگو

با چند استثناء، اکثر میگوهای دریایی، پوکی استخوان شبانه هستند، که اغلب در یک آکواریوم قابل مشاهده نیستند. در ابتدا، میگوها، میگوها برای خوردن بیشتر انواع غذاها در شب می آیند.