آناتومی پرندگان 101

پرنده خود را در داخل و خارج بیابید!

بخشی از یک مالک پرنده مسئول همه چیز را در توان خود به انجام می رساند تا سلامت حیوان خانگی شما را تضمین کند. اولین گام در انجام بخشیدن به حفظ پرنده شما در شرایط بالا، یادگیری نحوه عملکرد بدن حیوان خانگی شماست.

پرندگان از لحاظ فیزیولوژیکی از هر موجود دیگری در مقابل زمین متفاوتند. در حالی که آنها نیاز به خوردن، نوشیدن و تنفس همانند ما دارند، قسمت هایی از بدن آنها که این توابع را انجام می دهند، به شدت از خود ما متفاوت است.شروع کردن با یک آناتومی خارجی پرنده، ما قسمت های منحصر به فردی که دوستان دوست شما را تشکیل می دهند را کشف می کنیم.

آناتومی بیرونی پرنده

آناتومی داخلی

پرندگان به همان اندازه که در خارج از ما هستند، از داخل ما متفاوتند. در مورد قسمت های مختلفی که حیوان خانگی شما را می گذراند، بخوانید!