مراحل جلوگیری از خستگی در پرندگان حیوان خانگی

خستگی در پرندگان حیوانات، به خصوص در طوطی ها، به مجموعه ای از مسائل مربوط می شود که از عوارض اجتماعی به عرصه مشکلات رفتاری و سلامت جسمی رنج می برند. پرندگان بسیار حساس و احساسی هستند. برخی از گونه های طوطی حتی می توانند مهارت های استدلال یک کودک 5 ساله را نشان دهند. در حالی که نگه داشتن چنین موجودات هوشمند دائما اشغال می شود به نظر می رسد به عنوان یک کار تقریبا غیر ممکن است، راه است که می توان آن را با به یاد آوردن چند مرحله ساده انجام می شود. در ادامه به کشف کردن این موضوع میپردازید که چگونه پرنده خود را از نظر ذهنی تحریک می کند بدون آنکه خود را در این فرایند رانندگی کند!