آهنگ های محبوب درباره پرندگان

هیچ شگفتی نیست که پرندگان به عنوان الهام بخش برای نویسندگان مختلف از ژانرهای مختلف سرو کار دارند

پرندگان حیوانات و حیوانات خانگی فوق العاده هستند و آهنگ هایی در مورد پرندگان اغلب بر توانایی آنها در پرواز تمرکز می کنند. اشاره به پرندگان در تقریبا هر نوع هنر یافت می شود: تئاتر، نقاشی، ادبیات و به ویژه موسیقی. در اینجا ما نگاهی به برخی از ترانه های دوران مدرن در مورد پرندگان می دهیم. برخی از آنها احمقانه هستند، برخی جدی هستند، اما هر یک کمی به ما نشان می دهد که چگونه کیفیت پرندگان را به خودمان و زندگی روزانه ما مرتبط می کنیم.