اختلالات وسواس فکری در گربه ها

رفتار گربه و آموزش> رفتار گربه 101 > رفتار وسواسي-اجباري در گربه ها

اختلالات وسواسی-اجباری در گربه ها به شکل های مختلفی رفتار می کنند و از چندین علت می باشند. در یک مطالعه منتشر شده توسط AVMA، استرس های محیطی و اجتماعی عوامل ایجاد OCD در گربه ها یافت شد. گربه های زن بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری قرار داشتند و گاوهای پرورش یافتگی یک عامل، به ویژه در نژادهای شرقی بود.

مطالعه به این نتیجه رسید که ترکیبی از تغییرات رفتاری و دارو ممکن است موجب کاهش شدت و شدت رفتار OCD شود. ما در اینجا در مورد جزئیات شایع ترین انواع OCD در گربه ها بررسی خواهیم کرد.