ارزان، آسانسور آکواریوم DIY Sumps

مخروطی چیزی بیش از یک مخزن است که در آن آب و مواد دیگر برای مخزن شما نگهداری شود. به طور معمول در زیر مخزن واقع شده است، آکواریوم آب شور می تواند برای نگهداری انواع مختلفی از تجهیزات مورد استفاده در آکواریوم های دریایی استفاده شود:

Sumps لازم نیست که فانتزی باشد، آنها فقط باید تجهیزات را نگه دارند و هر آب به آن از طریق سرریز از مخزن شما تغذیه شود.

اگر از تصور شما استفاده می کنید، در هر جا ظاهر می شود. برخی از نمونه ها عبارتند از:

چرا یک ثروت کوچک برای یک آکواریوم تجاری تولید شده، زمانی که یک محصول خانوار روزانه نیز درست کار می کند؟

مخازن مینی ریف به طور خاص نامزد خوبی برای Sumps DIY هستند. مخزن می تواند به طور چشمگیری تجهیزاتی را که می توانید در سیستم آکواریوم خود استفاده کنید و همچنین حجم آب را به سیستم مخزن نانو ریف خود اضافه کنید افزایش دهد.