اسب زمستانی و نکات مراقبت از اسب

راهنمایی های سریع برای مراقبت از اسب در زمستان

زمستان می تواند برای اسب ها و صاحبان اسب سخت باشد. تغذیه می تواند یک چالش باشد و برف و سرما می توانند برخی از اسب ها را از دست بدهند. مراقبت های پایدار می تواند دشوار باشد و بسته به عمق برف و دمای آب، تقریبا غیرممکن می شود. در اینجا راهنمایی برای ایجاد زندگی آسان تر برای شما و اسب خود را در طول ماه های سرد زمستانی است.