انتخاب گونه Danio برای آکواریوم شما

Danios یک خانواده سخت و پر جنب و جوش از ماهی ها هستند که در آب های سردتر عمل می کنند و آنها را برای مخازن خنک کننده مناسب می سازند. در اینجا برخی از گونه های محبوب Danio هستند، بنابراین شما می توانید در نظر بگیرید که کدام یک مناسب مناسب برای شما خواهد بود. پیوندهای درون هر گونه اطلاعاتی را در مورد ماهی خاصی ارائه می دهند.