ده نکات برتر برای ضد عفونی کردن یک سگ

نکات آموزش سگ برای یک سگ دوست داشتنی

سگ ها و کودکان می توانند یک ترکیب عالی باشند اگر سگ شما یاد گرفته است که چگونه در اطراف بچه ها رفتار کند. بعضی از سگ ها بچه ها را دوست دارند و طبیعتا می دانند که چگونه در اطراف آنها عمل می کنند. این سگها هنوز نیاز به آموزش و اجتماعی شدن دارند. مهم است که آنها مرزهای خود را می دانند.

همه سگ ها همراه با بچه ها نخواهند بود. در واقع، برخی از سگ ها حتی از کودکان نیز می ترسند . بسیاری از این سگ ها می توانند آموزش ببینند که اطراف بچه ها را در فاصله ای امن قرار می دهند، اما بعضی از آنها هرگز نمی توانند با آنها ارتباط برقرار کنند.

اگر فرزندانتان در خانه زندگی می کنند یا از خانه خود دیدن می کنند، برای حصول اطمینان از اینکه همیشه در اطراف سگ خود اطمینان دارید، حائز اهمیت است. یاد بگیرید چگونه برای جلوگیری از جرعه سگ و نگه داشتن هر دو کودکان و سگ خود را امن است.