انجام یک منحنی قند خون برای سگ دیابتی شما

یاد بگیرید چگونه برای نظارت بر دیابت سگ خود را در خانه

اگر سگ شما مبتلا به دیابت باشد، منحنی قند خون بخش مهمی از ارزیابی پیشرفت و سلامت اوست. دامپزشک شما ممکن است از دلایل مختلف از شما بخواهد که گلوکز خون را برای حیوان خانگی خود در خانه بگذارد.

دلایل منفی گلوکز خون در خانه

در بسیاری از موارد، هنگامی که یک حیوان از بیمارستان دامپزشکی بازدید می کند، رفتار او تغییر می کند. بسیاری از حیوانات خانگی ترسناک و تاکید می کنند. این استرس ممکن است بر میزان قند خون تاثیر بگذارد و باعث افزایش سطح آن به علت اثرات فیزیولوژیکی تنش بر روی بدن (مخصوصا برای گربه ها).

منحنی قند خون در خانه انجام شده در یک محیط استرس زا کمتر انجام می شود و احتمالا یک منحنی تولید می کند که بیشتر نشان دهنده میزان قند خون واقعی است.

علاوه بر این، منحنی های گلوکز خون باید در هنگام تغذیه حیوان خانگی خود به طور معمول انجام شود. در محیط بیمارستان، بسیاری از حیوانات تمایلی به غذا خوردن ندارند، که همچنین ممکن است بر نتایج منحنی قند خون تأثیر منفی داشته باشد.

چگونگی انجام یک منحنی قند خون

خوراک سگ یا گربه به طور معمول. اولین نمونه خون را قبل از تزریق انسولین، گلوکز خون را اندازه گیری کنید و آن را ثبت کنید. تزریق انسولین را به طور معمول انجام دهید. اطمینان حاصل کنید که برای تعیین دستورالعمل های خاص خود در رابطه با میزان گلوکز خون حیوان خانگی خود، متخصص دامپزشک خود مشورت کنید. هرگز نباید مقدار دوز انسولین حیوان خانگی خود را بدون نیاز به مشاوره با دامپزشک سگ یا گربه خود تغییر دهید.

چگونه برای به دست آوردن و اندازه گیری نمونه های خون

فقط یک نمونه خون بسیار کوچک برای اندازه گیری سطح قند خون سگ یا گربه لازم است. شریک دامپزشکی یک ویدیو بسیار مفید ارائه می دهد که نشان می دهد چگونه با جمع کردن گوش حیوان خانگی خود نمونه خون را جمع آوری کند. این ساده ترین روش برای به دست آوردن نمونه های خون است.

گلوکز خون گوناگون وجود دارد که در خانه برای اندازه گیری قند خون حیوان خانگی استفاده می شود. یک مثال مانیتور گلوکز خون AlphaTRACK است. دامپزشک شما می تواند به شما کمک کند یک متر مناسب را انتخاب کنید.