انواع پوشش آکواریوم

پوشش های آکواریوم بخشی از مقررات تانک شما هستند، اما در عین حال ضروری است. شاید شما شنیده اید که درب، کاپوت و سایبان را می دانید و فکر می کنید که آیا همه آنها یکسان هستند. کدامیک شما نیاز دارید، و آیا با آکواریوم شما می آید؟ این لیست تفاوت و استفاده برای هر یک را توضیح می دهد.