6 بهترین سگ برای آموزش

آموزش سگ با استفاده از تقویت مثبت اغلب خواستار استفاده از رفتار سگ است . بهترین تمرینات آموزش سگ کوچک، نرم و چیزی است که سگ شما واقعا از آن لذت می برد. رفتارهای ارزشمندی واقعا می تواند به توجه سگ شما کمک کند.

در نظر داشته باشید که رفتار فقط باید بخش کوچکی از رژیم غذایی سگ شما باشد (حدود 10٪). بیش از حد بسیاری از رفتارها ممکن است سبب چاقی در سگ ها و دیگر مشکلات سلامتی شود . در زیر برخی از ایده های عالی برای رفتارهایی است که می توانید برای آموزش سگ استفاده کنید: