اگر گربه شما پرستار نباشد چه باید بکنید؟

اغلب اوقات یک گربه باردار قادر به ارائه و تمایل به بچه گربه های خود در خانه بدون نیاز به بسیاری از یا هر گونه تعامل با انسان است. اما طبیعت همیشه کامل نیست. پس از زایمان متولد شده، می خواهید فاصله ای را حفظ کنید تا زنان را که ممکن است بیش از حد محافظت از نوزادان خود را ناراحت نکنند، اما شما همچنین می خواهید مطمئن شوید که حیوانات خوب عمل می کنند. گربه مادری که بچه گربه هایش را تغذیه نمی کند، یک نشانه قطعی از مشکل است.

اگر گربه مادر پرستار نیست چه کار کند؟

پاسخ کوتاه این است که شما باید بدون تسلیم شدن گربه مادر و بچه گربه ها به دامپزشک برای بازرسی بروید. این می تواند باشد که مادر مبتلا به ماستیت یا شرایط دیگری باشد که پرستار را دردناک می کند. اگر این مورد باشد، بچه گربه ها باید تا زمانی که گربه مادر بازیابی شود، به صورت دستی تغذیه شود. فقط یک دامپزشک آموزش دیده قادر به گفتن اینکه ملکه پرستاری را متوقف کرده است.

بطری تغذیه بچه گربه ها

بچه گربه ها تغذیه بطری شبیه به شگفت انگیز است، اما آن را نیز دور کار ساعت است. اگر به کار خود برسید، باید بعضی از بطری های پرستاری و عرضه شیر شیرین را دریافت کنید. یک مارک KMR است که در فروشگاه آنلاین مانند پتکو موجود است. دامپزشک شما ممکن است بتواند با آن ها کمک کند یا شما می توانید با فروشگاه های محلی حیوان خانگی خود چک کنید. در موارد اضطراری، می توانید یک جایگزین معقول برای شیر مادر گربه با این دستور غذا برای " Kitten Glop " ایجاد کنید. دامپزشک شما قادر خواهد بود به شما بگوید که چقدر و چقدر باید مربا خود را تغذیه کنید.

اگر مادر بچه های دیگر را رد می کند

در حالی که گاهی اوقات معمول نیست، کوئینز برخی از بچه گربه ها و یا حتی کل بستر را رد می کند. این اغلب می تواند نشانه ای از بیماری در بچه گربه ها و یا بستر باشد. بچه گربه هایی که رد شده اند می توانند با مداخله ی انسان زنده بمانند. اگر گربه مادر به طور کامل بچه گربه ها را رد کرد، آنها باید گرم نگه داشته شوند.

خنک شدن در این عصر مرطوب می تواند به سرعت به کشمکش ها برای بچه گربه ها.

از کجا برای دریافت کمک

مراقبت از نیازهای ویژه بچه گربه ها ممکن است کار بیشتری را انجام دهد، زیرا احساس می کنید که نمی توانید رفتار کنید. اگر چنین است، شما باید یک گروه نجات محلی پیدا کنید که ممکن است تمایل به پرورش بچه گربه ها داشته باشد. دامپزشک یا پناهگاه حیوانات محلی باید بتواند به شما در پیدا کردن چنین گروهی کمک کند.

من امیدوارم پس از این تجربه، شما به شدت در نظر گرفتن قیچی زن شما. این واقعا بهترین راه حل برای سلامتی اوست و برای جلوگیری از بحران های آینده مانند شما در حال حاضر تجربه می کنید. اگر او بعد از مراقبت دامپزشکی بچه های خود را پرستار کند، می تواند زودتر از شش تا هشت هفته پس از زایمان شستشو شود.