برنامه پناهجوی DIY و تنظیمات

در اینجا اطلاعاتی در مورد تنظیم پناهگاه برای آکواریوم آب شور شما که پناهگاهی امن برای سرپوشیده های سرسبز و دیگر گونه های ظریف است و مکان هایی برای پرورش ماکارونی و غذاهای زنده مانند کاپ اپو و آمفی فید می باشد.