بیماری های عفونی گربه

FELV، FIV، FIP، URI و سایر بیماری های عفونی

آرشیو بیماری هایی است که بین گربه ها بوسیله عطسه، سرفه، مبارزه های گربه، انتقال مادر و از طریق افراد یا اشیای بی جان (fomites) منتقل می شود. در مورد علائم بالینی، تشخیص، درمان و پیشگیری از این بیماری های معمول کولون، اطلاعات بیشتری کسب کنید .