تزئین اسب

کلاس های پارادوکس و مسابقات یک عذر بزرگ برای داشتن سرگرم کننده و تزئین اسب هستند. اسب خود را با رنگ های غیر سمی، مانند رنگ آب و یا نوشیدنی های کریستال، آسان می کند. این نیز یک فعالیت است که باعث می شود افراد غیر سوار بتوانند با یک اسب با شیوه ای سرگرم کننده ارتباط برقرار کنند.

اطمینان حاصل کنید که هر چیزی که روی کت و شلوار استفاده می کنید به هیچ وجه به اسب خود آسیب نمی رساند. برخی از رنگ ها مو را لکه می کند. رنگ های بیشتر و نشانگر های قابل شستشو رنگ نمی کنند، اما رنگ آمیزی مواد غذایی. بنابراین، قبل از اینکه کل اسب خود را رنگی متفاوت رنگ کنید، آزمایشات انجام دهید. همچنین مطمئن باشید که هر رنگی را از چشم اسب خود دور نکنید.