باشگاه اسب و انجمن های کودکان و نوجوانان

باشگاه ها و سازمانها فقط برای سواران و کودکان جوان

بسیاری از باشگاه های اسب و انجمن های سازماندهی شده برای کودکان وجود دارد. بسیاری از شما نیازی به داشتن یک اسب یا تسویه حساب ندارید. بعضی ها، شما فعالانه درگیر خواهید شد، دیگران فقط اطلاعات و خدمات را ارائه می دهند، مانند ثبت نام نقاط نمایش اسب، و یا ارسال اطلاعات نژاد. هرچه علاقه مندید، از نژادهای خاص و رقابت های سطح بالا، به اجتماع و سرگرم کننده، یک باشگاه برای شما وجود دارد.