داروهای ضد بارداری و پیشگیری برای سگ ها

راه های نگهداری سگ ها بدون خونریزی

هیچ صاحب سگ نمی خواهد کک را ببیند. بیش از یک مزاحمت، کک ها خطر سموم و دیگر حیوانات، از جمله انسان را به خطر می اندازند. این انگل های کوچک کوچک ناشی از خون پستانداران است و نیش آنها می تواند به چندین مشکل بهداشتی منجر شود.

هنگامی که به کک می آید، پیشگیری بهترین روش است . با این حال، زمانی که کک ها یافت می شوند ، اقدام سریع باعث جلوگیری از آلودگی عمده می شود. خوشبختانه، در این روز و سن، حتی یک آلودگی عمده را می توان مورد توجه قرار داد.

پیشگیری از کلاهبرداری در بسیاری از موارد وجود دارد. بعضی از آنها تنها با یک نسخه در دسترس هستند در حالی که دیگران می توانند بدون نیاز به خرید خریداری شوند. برخی از محصولات پیشگیری از کک نیز شامل جلوگیری از کرم و محافظت از انگل های روده می شوند .

تفاوت های بین انواع مختلف محصول را یاد بگیرید، بنابراین می توانید تصمیم آگاهانه بگیرید. آگاه باشید که همیشه محصولات جدیدی در بازار وجود دارد. قبل از تصمیم گیری نهایی، حتما با دامپزشک خود درباره بهترین گزینه ها برای شما و حیوان خانگی خود صحبت کنید.