درباره چرخه های حرارتی بدانید

خرگوش ممکن است شهرت برای پرورش سریع داشته باشد، اما گربه ها باید برخی از این شهرت را به اشتراک بگذارند. گربه زن که به صورت اسپری نیست، معمولا به محض شروع دوره های گرما شروع به پرورش می کنند. گربه ممکن است هر دو سال یکبار دو یا سه لیتر داشته باشد. با هر بستر بین یک تا هشت بچه گربه که می تواند به سرعت بسیاری از بچه گربه ها را به سرعت اگر شما مراقب باشید! در مورد چرخه تولید مثل گربه شما می توانید به اهداف پرورش کمک کنید یا فقط برای اطمینان از اینکه حیوانات خانگی بیشتری ندارید از آنچه که برای شما مقرون به صرفه است.

چرخه های سریع این است که چرا بسیاری از دامپزشکان توصیه حیوانات گربه حیوان خانگی را ترجیح می دهند مگر اینکه آنها به طور خاص برای نژاد استفاده شوند.

گرما، Oestrus، Estrus

تمام شرایط فوق در توصیف دوره های گربه های زن نسبت به جفت گیری صحیح است، اما به عنوان چرخه های گرمابخش استفاده می شود.

فصل پرورش در گربه ها

فصل پرورش در گربه ها عمدتا در طول سال است و در اوایل فوریه اجرا می شود و تا دسامبر، اما در نیمکره غربی، مارس تا سپتامبر به طور کلی به عنوان فصل پرورش شناخته می شود.

مردم نجات "فصل بچه گربه" را نگران می کنند زیرا بدین معنی است که در پناهگاه های کشته شده، محصول جدید بچه گربه ها هر گونه شانس پذیرش برای گربه های مسن تر ، از جمله بچه گربه های سال گذشته را از بین می برد. اگر به هیچ دلیل دیگر، این به تنهایی توجیه زیادی برای تمیز کردن و نجیب زدن گربه حیوان خانگی است .

دوره های گرما در گربه ها

گربه ها به عنوان "polyestrous" نامیده می شوند، به این معنی که آنها طی دوره های باروری خود به طور دوره ای به دوره های گرما می روند.

این چرخه های گرما ممکن است در اوایل ماه چهارم یا پنجم زندگی یک بچه شروع شود و تا زمانی که او پرورش داده یا اسپری شود ادامه خواهد داشت. به همین دلیل بسیاری از دامپزشکان در حال حاضر زایمان زودرس و بیضه را انجام می دهند . دوره های گرما در گربه ها از چند روز تا دو هفته یا بیشتر طول می کشد و هر دو تا سه هفته تکرار می شود.

سپس می توانید ببینید که گربه ماده معمولا تقریبا همیشه گرم است.

هیچ کس نمی تواند با دقت بیان کند که چرخه های گرما برای گربه ها دردناک است؛ با این حال، از تماس (yowling با صدای بلند) و سایر علائم آنها نشان می دهد، به نظر می رسد که آنها بسیار ناراحت کننده است. یک گربه در گرما معمولا بسیار قابل توجه است . هدف اصلی یک گربه زن است که پس از همه توجه و با تمام خواستار آن را می توان از دست دادن سخت است.

جمع بندی