سگ ها و ترس از غریبه ها

بسیاری از سگها از ترس غریبه ها رنج می برند. آنها می کشند، لرزان می شوند و سعی می کنند از هر شخص جدیدی که ملاقات می کنند پنهان شوند. در اینجا چند چیز است که باید بدانید اگر سگ شما از غریبه ها ترسد.

چرا بعضی از سگها ترس از غریبه ها

دو دلیل اصلی وجود دارد که یک سگ ممکن است از غریبه ها بترسد. اول ژنتیک است. سگ خجالتی و ترسناک به احتمال زیاد به تولید فرزندان خجالتی می انجامد. یک سگ که ترس کلی از همه غریبه ها دارد، به جای ترس خاصی از مردان یا کودکان، ممکن است به علت ژنتیکی بودن ترس و وحشت داشته باشد.

فقدان اجتماعی شدن مناسب به عنوان یک توله سگ دلیل دیگری برای بسیاری از سگ ها از غریبه ها است. سگ هایی که فرصتی برای دیدار با طیف وسیعی از افراد را ندارند به عنوان توله ها بیشتر احتمال دارد که ترس مردم را که نمی دانند ترسیم کنند.

راهنمایی برای اداره یک سگ ترسناک

ترس سگ از غریبه ها باید با دقت مورد توجه قرار گیرد. همه سگ ها وقتی که می ترسند، متفاوت عمل می کنند. یک سگ ممکن است به سادگی در یک گوشه در حضور یک غریبه در حال سقوط باشد. سگ دیگری ممکن است با غرغر کردن یا غرق شدن در یک غریبه واکنش نشان دهد. چندین چیز که می توانید انجام دهید برای تسکین ترس سگ از غریبه ها وجود دارد:

اجازه دهید که سگ با شرایط خود به یک غریبه نزدیک شود. بسته به شدت ترس سگ شما، بعضی از سگ ها ممکن است به سرعت به یک غریبه گرم شوند و اجازه نگرانی و دست زدن به آنها را بدهند، در حالی که دیگران ممکن است چندین بار برای گرم کردن به افراد جدید اقدام کنند. مهم است که غریبه سگ را نادیده بگیرد تا زمانی که سگ ارتباط برقرار کند.

هنگامی که سگ رو به رو می شود، غریبه ها باید به جلوگیری از تماس با چشم و ایجاد حرکات آهسته و غیر تهدید ادامه دهند.

ویرایش توسط جنا استراگوسکی، RVT