پیشگیری از خوردن سگ

نحوه اجتناب از گزش سگ

پیشگیری از خوردن سگ یک ضرورت در جهان امروز است. سگ ها در همه جا هستند و برخی از آنها دوستانه تر از دیگران هستند. به عنوان صاحبان سگ، ما باید مسئولیت سگ های خود را آموزش دهیم و آنها را همیشه تحت کنترل خود نگه داریم. ما همچنین باید به شناخت دیگران در مورد رفتار مناسب سگها، ایمنی سگ ها و جلوگیری از نیش گربه ها کمک کنیم.

مهم است که درک کنیم که هر سگ ممکن است بدون توجه به نژاد و اندازه، از گاز بگیرد.

حتی زیبا ترین سگ می تواند ضربه زدن یا گاز گرفتن در هنگام زخمی شدن و یا ترس. همه کودکان و بزرگسالان باید یاد بگیرند که چگونه در برابر سگ ها خود را حفظ کنند. مهمتر از همه، صاحبان سگ باید مسئولیت سگ های خود را.

چگونه صاحبان سگ می توانند از گزش سگ جلوگیری کنند

شما مسئول رفتار سگ خود هستید. مهم است که هر کاری که می توانید بکنید تا سگ خود را از گاز گرفتن نگه دارد. راهنمایی های زیر می تواند کمک کند.

نکات پیشگیری سگ نیش برای کودکان و بزرگسالان

چه اتفاقی می افتد؟

اگر یک سگ فرد را بكشد، مهم است كه سریع عمل كنیم . صاحب سگ باید سگ را محدود کند، بلافاصله به قربانی کمک کند. قربانی باید بت ها را به صورت کامل با آب و صابون شستشو دهید و سپس به پزشک متخصص مراجعه کنید.

خوشبختانه، اگر اقدامات مناسب انجام شود، می توان از خوردگی سگ جلوگیری کرد. به یاد داشته باشید که مسئولیت سگ مالکیت و آموزش عمومی، کلید ایمنی است.