صرفه جویی در پول برای صاحبان اسب

نگه داشتن اسب می تواند یک تلاش گران قیمت باشد. آیا می توانیم سرگرم کننده باشیم اگر بتوانیم اسب هایمان را بهترین چیزها را بدست آوریم؟ این می تواند برخی از حساب های بانکی برنامه ریزی کند. با توجه به این نکات صرفه جویی در پول برای صاحبان اسب، هزینه مراقبت از اسب را کاهش دهید.

تغذیه

در اینجا روش های ساده ای برای کاهش هزینه های خوراک اسب می شود:

تجهیزات

برای خرید و مراقبت از تجهیزات اسباب بازی با این نکات صرفه جویی در هزینه هزینه کنید:

سواری

هزینه های اسب سواری خود را کاهش دهید:

استبداد

راهنمایی های صرفه جویی در پول در پای ثابت اسب:

اهميت دادن

راه های ساده برای حفظ هزینه مراقبت از اسب: