مشخصات ماهیان دریایی

باتلاقی

گونه وحشی Chaetodontidae خانواده و گونه عکس ها، عکس ها، شناسایی، حقایق، ویژگی، سازگاری، تغذیه، مراقبت از آکواریوم، و اطلاعات پروفایل بیشتر در مورد Butterflyfishes آب شور.