بیشتر پرندگان حیوانات غیر معمول

بسیاری از مردم از پرطرفدارترین و محبوب ترین پرندگان حیوانات مانند Budgies، Finches و Cockatiels آشنا هستند - اما پیدا کردن کسانی که می توانند لیستی از گونه های غیر معمولی را که گاهی اوقات به عنوان حیوانات خانگی نگهداری می شود، می تواند یک چالش باشد. این که آیا شما در حال تحقیق در مورد انواع گونه های عجیب و غریب در امید به اتخاذ یک حیوان خانگی منحصر به فرد و یا شما فقط کنجکاو، شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد برخی از پرندگان حیوان خانگی غیر معمول در جهان در اطلاعات زیر را ببینید. آماده باش، با این حال - برخی از این پرندگان عجیب و غریب دارای الزامات مراقبت ویژه هستند که آنها را کمتر از چشم انداز ایده آل برای صاحب پرنده می کند.