مشکلات پوستی توله سگ

پوست بزرگترین عضو بدن بدن توله سگ است و مانع بین جهان خارج است که او را در معرض خطر قرار می دهد. اما آسیب، عفونت قارچی یا باکتری، نیش حشرات و حتی گرده و قالب ها می تواند منجر به انواع مشکلات پوستی شود. این مقالات انواع مختلفی از مشکلات پوستی را مشخص می کند، به نظر آنها چطور تشخیص داده و درمان می شوند، از جمله گزینه های مراقبت از خانه که می توانید در خانه انجام دهید.