نامهای هامستر

بنابراین شما قفس هامستر، غذای هامستر ، اسباب بازی های هامستر و حتی هامستر خود را دارید ، اما شما نمیتوانید نام یک هامستر را انتخاب کنید؟ هرگز نترس! نگاهی به این لیست طولانی نام های هامستر نگاه دارید. اما احساس نمی کنید که شما باید یکی از این اسامی ها را انتخاب کنید اگر هیچ کدام را دوست نداشته باشید. خلاق باشید و یکی را انتخاب کنید، یا بعد از یک شخصیت یا شخص مورد علاقه، هاممی را بنویسید. اگر همه چیز نتواند، از طریق اسامی حیوانات عجیب و غریب دیگر خواندن و پیدا کردن یکی که مناسب هامستر شما است.

الف

ب

سی

د

E

F

G

ه

من

ج

کی

ل

م

N

O

پ

Q

ر

S

T

U

V

W

ی

Z