نشانه های رفتار هورمونی در طوطی ها

رفتارهای هورمونی رایج در پرندگان حیوانات خانگی

این می تواند برای صاحبان تازه کار پرنده برای آنها بسیار دشوار باشد - یک روز طوطی شما یک عضو شیرین، مهربان و خوشحال از خانواده شماست و بعد او مانند یک هیولای کوچولو خشمگین عمل می کند! شایعترین علت این نوع تغییرات شخصیت این است که پرنده شما به دلیل فصل جفت گیری از طریق یک دوره هورمونی است. به دنبال کشف برخی از نشانه های شایع در رفتار هورمونی در پرندگان و چگونگی مقابله با آن تا زمانی که رفتار حیوان خانگی خود در حال کاهش است.