پنج نقطه مخفی برای گوسفند و سایر حیوانات خانگی جیبی

این محصولات به حیوان خانگی شما کمک می کند امن

خوک های گینه شکار حیوانات هستند. در وحشی، بستگانشان زمان زیادی را صرف شکارچیان می کنند. حیوانات خانگی این نگرانی ندارند، اما همچنان تمایل دارند پنهان شوند و احساس امنیت کنند. بنابراین در اینجا برخی از ایده ها برای مخفیگاه خوک دریایی وجود دارد.

یک مکان مخفی یک مورد ضروری برای قفس خوک گینه است. اگر شما بیش از یک پیتزا دارید (و این همیشه یک ایده خوب است؛ زیرا آنها حیوانات گله طبیعت هستند)، شما باید یک پنهان برای هر خوک داشته باشید. شما می توانید از بسیاری از گزینه های انتخاب شده، یا فروشگاه خرید و یا ساخته شده در خانه را انتخاب کنید.

بیشتر حیوانات خانگی جیبی تمایلات خوک را برای پنهان کردن دارند. محصولاتی که در این صفحه قرار دارند، به ابعاد تقریبی در هر نوع حیوان کوچک تقسیم می شوند.