6 بهترین رفتار برای گربه ها

همه ما عاشق رفتارهای ویژه هستیم و گربه ها هیچ استثنائی نیستند. درمان گربه فوق العاده است به عنوان پاداش برای مصرف دارو، برای مخفی کردن خود دارو، برای برنامه های ویژه مانند درمان های دندانپزشکی و یا hairball، برای آموزش کیکر، و یا برای sprinking بر روی غذا به طور منظم به جلب گربه بیمار برای خوردن.

اینها بهترین انتخابهای ما برای رفتارهای مورد علاقه است.