چگونه اولین سگ را بگیر

آیا تصمیم گرفتید اولین سگ را بگیرید؟ تبریک و تبریک به دنیای شگفت انگیز سگ ها! این یک گام بزرگ است و مهم این است که شما آن را درست انجام دهید. تصمیم بگیرید که چه نوع سگ برای شما مناسب است و پیدا کردن کجا اولین سگ را پیدا کنید.