هزینه پذیرش سگ

چرا من باید برای سگ بی خانمان پرداخت کنم؟

آیا شما در مورد اتخاذ سگ فکر می کنید؟ تصویب سگ یک روش فوق العاده برای پیدا کردن همراه جدید سگ خود در حالی که ارائه یک خانه برای سگ در نیاز است. هنگام برنامه ریزی برای اتخاذ یک سگ جدید، باید هزینه های مربوط را در نظر گرفت. تقریبا تمام پناهگاه های حیوانات و گروه های نجات هزینه برخی از هزینه های اتخاذ می کنند.

به طور معمول، هزینه های پذیرش سگ از حدود 100 تا 300 دلار محاسبه می شود. این ممکن است به نظر می رسد مانند مقدار زیادی پول تا زمانی که شما درک دلایل هزینه.

مبلغ مصارف مصونیت سگ

بخشی از هزینه های اداره سگ برای کمک به پرداخت هزینه های این سگ و به نفع سازمان است. هنگامی که شما هزینه اتخاذ می کنید، اساسا به سازمان کمک می کنید هزینه های مربوط به موارد زیر را جبران کنید:

اگر هزینه های اتخاذ پذیرش بسیار بالا (معمولا بیش از 300 دلار) را بپردازید، می پرسید که چه هزینه اتخاذی آن را پوشش می دهد و اگر چه چیزی برای این سگ خاص اضافه می شود. اگر هزینه بالاتر به نظر نمی رسد توجیه و علائم دیگری نیز وجود دارد که سازمان معتبر نیست ، بهتر است که از یک پناهگاه یا گروه نجات بازدید کنید.

یکی دیگر از دلایل هزینه برای پذیرش سگ

علاوه بر پوشش دادن هزینه های سازمان، نجات و پناهندگان اتهام هزینه اتخاذ برای اطمینان از صاحب جدید مایل به صرف پول در یک حیوان خانگی است.

اگر یک متقاضی بالقوه تمایلی به استفاده از یک سگ نداشته باشد (یا قادر به آن نیست)، پس از آن ممکن است تمایل (یا ناتوان) برای ارائه سگ در آینده باشد. داشتن یک سگ هزینه پول صاحبان جدید باید برای صرف غذا سگ ، لوازم حیوان خانگی و هزینه های دامپزشکی (هر دو برنامه ریزی شده و غیر منتظره ) آماده باشند.

نه، شما نباید ثروتمند باشید تا یک صاحب سگ خوب باشید. با این حال، شما باید بتوانید پول را برای هزینه اتخاذ کنید، همانطور که باید بتوانید برای مراقبت از یک حیوان خانگی بیمار هزینه کنید. بودجه بندی برای هزینه های حیوان خانگی بخشی از داشتن صاحب مسئول سگ است . شارژ هزینه ی تأیید ممکن است برخی از صاحبان حیوانات خانگی غیر مسئولانه را از تصمیم گیری سریع برای پذیرش یک سگ که نمی توانند (یا نخواهند) مراقبت کنند، جلوگیری می کنند.

آیا هزینه پذیرش سگ به ارزش پول است؟

فقط در مورد هر کسی که یک سگ را قبول کرده است به شما خواهد گفت که هر پنی ارزش دارد، اگر نه بیشتر. پیدا کردن همراه جدید شما تغییر زندگی است! ارائه یک خانه برای همیشه برای یک سگ یک تجربه ارزشمند است. به نظر می رسد خیلی خوب است بدانید که شما به یک سازمان معتبر کمک کردید. بیشتر از همه، با اتخاذ این سگ، شما را برای یک سگ جدید به پناهگاه یا گروه نجات می رسانند!