کار با از دست دادن یک پرنده حیوان خانگی

مرگ پرندگان حیوان خانگی: چگونگی مقابله با آن

این بخشی ناخوشایند اما اجتناب ناپذیر مالکیت حیوان خانگی است - در بعضی موارد، احتمال دارد که حیوان خانگی شما بمیرد و شما باید با همسایه ای که مدت زمان زیادی را سپری کرده اید، خداحافظی کنید. افراد مختلف روش های مختلفی برای مقابله با غم و اندوه و از دست دادن وجود دارد، اما برخی از چیزهایی که شما می توانید انجام دهید برای مقابله با آن آسان تر است. در ادامه به کشف برخی از راه های بسیاری که صاحبان حیوانات خانگی در سراسر جهان آموخته اند برای مقابله با مرگ حیوانات محبوب خود را.

امیدوارم بتوانید در بعضی از ایده هایی که در طول زمان از دست دادن شما یاد می گیرید راحت باشید.

مهم نیست که چطور تصمیم می گیرید حیوان خانگی خود را به خاطر بسپارید، به خاطر داشته باشید که طبیعی است و در برخی از زمان ها احساس غم و اندوه را تجربه می کنید. ممکن است چند ماه طول بکشد تا بعضی از مردم از طریق فرایند غم و اندوه کار کنند و حقیقت این است که بخشی از درد هرگز نابود نخواهد شد. با این وجود ، در نهایت ساده تر خواهد شد تا با آن برخورد کنید، و یک روز شما قادر خواهید بود به خاطرات پرنده حیوانات خانگی خود نگاه نکنید و احساس غرور نکنید. هنگامی که به این نقطه رسیدید، ممکن است تصور کنید یک پرنده تازه حیوان خانگی برای به اشتراک گذاشتن زندگی خود را با.