کدام گونه آفتاب برای آکواریوم شما مناسب است؟

خرس ها سرگرم کننده و به طور کلی آسان نگه داشتن ماهی در آکواریوم های جامعه است. به طور کلی، آنها مخرب صلح آمیز هستند که زمان خود را برای ریزش مواد غذایی در پایین مخزن راندند. بسیاری ترجیح می دهند که در مدرسه های خود نگهداری شوند و بعضی از گونه ها به تنهایی با تنها تنبلی مانع می شوند. در اینجا برخی از گونه های محبوب Loach، بنابراین شما می توانید در نظر بگیرید که کدام یک مناسب مناسب برای شما خواهد بود. پیوندهای درون هر گونه به مشخصات دقیق آن ماهی خاص میروند.