شش چک ساده که باید قبل از هر سواری انجام دهید

به عادت بررسی این چیزهای ساده دست پیدا کنید

خلبانان هواپیما دارای چک لیست هستند که آنها حمل و استفاده می کنند قبل از هر و هر پرواز. این کمک می کند تا به حوادث ناشی از نظارت تا حداقل. امیدوارم که شما و یا اسب خود را در هنگام سوار شدن هوا نباشید، اما قبل از اینکه بتوانید به سراشیب برسید، باید چند چیز را بررسی کنید. قبل از هر سواری این شش چیز را بررسی کنید. هیچکدام نیازی به زمان زیادی برای بررسی ندارند، اما می توانند شما و اسب خود را امن تر و راحت تر نگه دارند.