10 راه برای متوقف کردن گربه شما از خواب بیدار شدن در شب

آیا گربه شما به طور مداوم در شب از خواب بیدار می شود یا در حال بازی کردن روی تخت، بیدار شدن از خواب بیدار می شود یا زمان خواندن وقتی که همه می خواهید خواب باشد؟ بسیاری از افراد مبتلا به اختلالات خواب پس از بیداری یک گربه به خواب می روند. نیازی به رنجاندن از محرومیت از خواب در گربه نیست. یک یا چند پیشنهاد را امتحان کنید تا یک شب کامل در شب بخوابید و همچنان توجه خود را به گربه خود بدهید.