12 خطرات تابستانی بالقوه برای اسب ها

چگونه برای مراقبت از اسب خود را در این فصل

ما اغلب از تابستان به عنوان یک زمان زمانی که ما زمان بیشتری برای سوار شدن و کار با اسب های ما در زیر آسمان آفتابی استقبال می کنیم. اما گاهی اوقات آب و هوای گرم و همه چیزهایی که به همراه می آورد، از جمله حشرات، رطوبت و آفتاب داغ می تواند برای شما و اسباب بازی شما چالش برانگیز باشد. در طول روزهای گرم و مرطوب تابستان، در مورد اسب خود مراقبت کنید.