7 بهترین اسباب بازی سگ برای خرید در سال 2018

دوستان خزدار خود را با این انتخاب ها سرگرم کنید

سگ شما بهترین دوست شما است. و در حالی که او قطعا از شرکت شما بسیار لذت می برد، او نیاز به سرگرمی های خود را نیز بیش از حد. درست مثل فرزندانتان، ممکن است توله سگ شما در داخل و خارج از اسباب بازی رشد کند، بنابراین مهم است که نیازهای Fido را هنگام خرید خریداری کنید. کلید این است که یک اسباب بازی پیدا کنید که او نمیتواند بسوزاند (فکر کنید: Netflix از جهان سگ)، که در برابر دندان ها و پنجه ها امن و با دوام است.

از بهترین سگ های ارتقا یافته به جدیدترین فن آوری برای دوست چهارگانه خود، ما بهترین اسباب بازی های سگ برای هر توله سگ را کم کردیم. بسیاری از اسباب بازی ها حتی با تضمین می آیند، بنابراین اگر دوست خزدار شما تصمیم بگیرد که فقط سبک او نیست، نگران نباشید. این که آیا سگ شما توله سگ یا توله سگ است یا خیر، ما بهترین اسباب بازی های سگ داریم.